Litteraturvidenskab og SprogAgapitos, Panagiotis A. & Mortensen, Lars Boje

--Medieval Narratives between History and Fiction. Museum Tusculanums forlag. 2012. 389 pp. Publishers orig boards. Near mint.200,-


Allemano, Marina - Svendsen, Hanne Marie

--Hav-Frue. Hanne Marie Svendsens forfatterskab. Gyldendal. 2011. 1. udg. 1. opl. 343 sider .Heftet med tråd i orig omslag. Illustreret med s/h fotogengivelser. Med forlagsstempel og som ny.185,-


Allen, C. J.

--Det danske sprogs historie I-II. I Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland. C. A. Reitzels Bo & arv 1858. To ensfarvede komponerede helshirtingsbind m. 4 udfoldelige litografiske kort. 462 + 766 sider.700,-


Allen, Sturre (red)

--Norstedts svenska ordbok + Uppslagsbok. 1999. 2.opl. 1351 +16 sider. Forlagets originale trådheftede kartonindbinding. Lille ejernavn ved kant at inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.140,-


Andersen, Benny - Borup Jensen, Thorkild (red).

--Månens mærker - Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne Forlaget Spring 2002. 323 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Nærmest som ny.140,-


Andersen, Benny - Marstal, Henrik

--Borger i smilets land. Benny Andersen og danskheden. Aschehoug. 2005. 1. udg. 1. opl. 184 sider. Iriginalt trådheftet kartonindbinding, og med frisk smudsonslag. Velholdt eksemplar.125,-


Andersen, H. C. - Johan de Mylius

--Forvandlingens pris. H.C. Andersen og hans eventyr. Høst og Søn. 2004. 384 sider. Original kartonindbidning. Mindre navn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar125,-

--HCA - et livs digtning. Aschehoug. 2005. 1. udg. 1. opl. 886 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med originalt smudsomslag, millimeterrift. Frisk rent eksemplar.150,-


Andersen, Hanne Leth & Dorte Fristrup

--Fransk grammatik til samtale og forståelse. Grundbog + øvehefte. Alina/Egmont. 2005. 76+76 sider. Indbundet og heftet. Med de 2 originale CD-rom. Fols på ene bagomslag, ellers frisk rent sæt.140,-


Andersen, Hardy & Birte Dahlgreen (mfl.)

--Passion. Fransk lærebog. Systime. 2001. 208 sider. Helshirtingsindbinding. Orig CD-rom, med dias, videoklip og mm, medfølger. Med forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.125,-


Andersen, Kirsten Nauja

--Politikens Engelsk Dansk, Dansk Engelsk. Politikens forlag. 2006. 1. BK. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 767 sider. Som ny.120,-


Appel, Vibeke (mfl).

--Politikens retskrivningsordbog. Politikens Forlag. 2001. Forlagets kartonbind. 557 sider. Velholdt eksemplar.150,-


Axelsen, Jens (red. mfl).

--Dansk engelsk. Engelsk dansk. Gyldendals røde ordbøger/ Gyldendals Bogklub. 1983. 538+581 sider. Helshirtingsbind. Mindre ejersignatur tilskrevet. Pænt og rent velholdt eksemplar.150,-

--Retskrivningsordbog. Gyldendals røde ordbøger. 1996. 1 udg. 2.opl. 698 sider. Pænt og rent eksemplar.90,-


Bach, Trine

--Exodus. Om den hjemløse erfaring i jødisk litteratur. Forlaget Spring.2004. 328 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk og rent eksemplar.150,-


Bachtin, Michail Michailovitj

--Ordet i Romanen. Moderne tænkere. Gyldendal BK. 2003. orig heftet indbinding. Med orig smudsomslag. 328 sider. Parfumeret/krydret duft, virker ellers ulæst.140,-


Baden, Helge og Pilegaard, Morten

--Medicinsk ordbog. Dansk engelsk. Engelsk dansk. Munksgaard. 1994. 1. opl. 913 sider. Forlagets trådheftede kartonindbinding. Nærmest som ny150,-


Banbak, Henrik - Ibsen, Henrik

--Tænkning og eksistens. Ødipus - Ibsen - Kierkegaard. C. A. Reitzels forlag. 1987. Heftet m orig omslag. 234 sider.125,-


Bang, Herman

--Kritiske studier og udkast. Det Schubothes forlag. Kjøbenhavn 1880. 1. udg. 1.opl. Enkelt halvshirtingsindbinding. 228 sider. Orig for- og bagomslag medindbundet, bagomslag med kantrestaurering. Pænt rent eksemplar.250,-

--Realisme og Realister. Det Schubothes forlag. Kjøbenhavn 1879. 1. udg. 1.opl. 222 sider. Samtidigt helshirtingsindbinding, og med skindtitelfeldt. Pænt eksemplar, med exlibrier.300,-


Bang, Herman - Heede, Dag

--Herman Bang. Mærkværdige læsninger. Syddansk Universitetsforlag. 2003. 1. opl. 275 sider. Toogfirs tableauer. Orig trådheftet kartonindbinding. Krydret duft, friblad lidt gulnet ved kant ellers velholdt eksemplar.150,-


Bang, Herman - Jürgensen, Knud Arne

--Dramaturgiske Pennetegninger. Herman Bang som teateressayist. Antologi. Syddansk Universitetsforlag. 2007. 452 sider. Forlagets originale trådheftede kartonindbidning. Illustrationer i s/h og farver. Nærmests om ny.125,-


Barlyng, Marianne & Schou, Søren

--Københavnerromaner. Urbanitet og Æstetik. Borgen. 1996. 493 sider. Heftet, med originalt omslag. Illustreret i s/h. Med forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.150,-


Becker-Christensen, Christian (Red).

--Politikens retsskrivnings og betydningsordbog. Politikens forlag. 2011. 6. udg. 3. opl. 784 sider. Orignalt trådheftet kartonindbinding. Orig CD-Rom vedlagt. Mindre kanthak, ellers som ny.125,-


Beckett, Francis & H. Porter Abbort

--Beckett Writing Beckett. The Author in the Authograph. Cornell University Press. London. 1996. 196 pp. 1. edit. 1. print. Full shirting, in orig dustjacket. Near mint.150,-


Benn, Gottfried

--Glasblæseren og andre essays. Gyldendals uglebøger. 1964. Heftet 165 s.75,-


Berthelsen, Christian

--Grønlands litteratur. Kommenteret antologi. Centrum 1983. Helshirtinsbind m orig omsl. 302 s.75,-


Berthelsen, Jens & Egebak, Niels (mfl.)

--Fortælleteori. Forudsætning og perspektiv. Arena, Forfatterens folag. 1974 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. 555 sider. Pænt eksemplar.150,-


Bick, Eckhard

--Portugisisk dansk ordbog. Mnemo. 1997. 3. udg. 488 sider. Orig kartonindbinding. Ejersignatur, ellers velholdt rent eksemplar.200,-


Bjelke, Henrik - J. Rasmussen & Tue Christensen.

--Sytten postkort til Henrik Bjelke. Forlaget Spring. 2008. Heftet i orig omslag. 286 sider. Frisk rent eksemplar.150,-


Bjelke, Henrik - Rasmussen, Rene

--Bjelke lige i øjet. Forlaget Politisk Revy. 2000. 1. udg. 364 sider. Heftet i originalt omslag. Frisk eksemplar.120,-


Blixen, Karen

--Blixeniana 1977. Karen Blixen selskabet. 1977. Heftet indbinding. 210 sider. Omslag m mindre brugsspor.100,-


Blomberg, Merete

--Logik og mystik hos Ionesco. Odense Universitetsforlag 1977. Heftet ekspl. 182 s. En bog om den metafysiske diskussion i Eugene ionescos teater. M. didik. Fra Merethe Blomberg100,-


Blomquist, Karin & Jerker

--Sophokles. Fagligt udvalg i Græsk & Oltidskundskab. 1991. 30 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.50,-


Boll-Johansen, Hans

--Latter i dødens skygge. Louis- Fredinand Celine værk og liv. Spektrum. 1999. 166 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt rent eksemplar.120,-


Bonnet, Henri - Proust

--Marcel Prousts kærlighedsliv og seksualitet. Multivers. 2011. 95 sider. Heftet, i originalt omslag. Krydret/tobaks tokabsduft? Ellers velhodt rent eksemplar.70,-


Bork, Egon

--Tysk - Dansk ordbog. Gyldendals Røde ordbøger/ Gyldendal BK. 2001. 14 udg. 1. Opl. 835 sider. Nærmest som ny.140,-


Bornedal, Peter

--Skrift og skribent. Undersøgelser i grammatologien. Museum tusculanums forlag 1986. 152 s.50,-


Borum, Poul

--Poetisk modernisme. Introduktion til moderne europæisk og amerikansk poesi fra Baudelaire til i dag. SV - Bøgerne 278 sider. Originalt omslag. Med ejerstempel. Velholdt eksemplar.95,-


Bostrup, Lise & Svetlana Vvedenskaja

--Aktivt dansk. Alfabeta. 2006. 2. udg. 225 sider. Trårheftet, i originalt omslag. Frisk eksemplar.100,-


Boström, Mattias

--Fra Holmes til Sherlock. Modtryk. 2014. 1. udg. 505 sider. Originalt kartonbind, med originalt smudsomslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.160,-


Boysen, Gerhard

--Fransk Grammatik. Munksgaards Sprogserie. 1992. 423 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Mindre forfatterdedikation, ellers frisk rent eksemplar.150,-


Boysen, Gerhard - Strudsholm, Erling

--Italiensk Dansk ordbog. Gyldendals Bogklubber. 1999. 1. opl. 839 sider. Forlagets røde kartonindbidning. Mindre ejersignatur, ellers frisk rent eksemplar.150,-


Bratli, Carl

--Spansk dansk. Gyldendals store røde ordbøger. 1999. 2. udg. 1425 tospaltede sider. Rødt helshirtingsbind, frisk eksemplar.450,-


Bratli, Carl (red) - Holger Steen

--Munksgaards Spansk Dansk ordbog. Munksgaard. Kbh. 1982. 2. opl. 1425 to-spaltede sider. Originalt trådheftet hellærredsbind, med originalt smudsomslag. Velholdt eksemplar.400,-

--Munksgaards Spansk Dansk ordbog. Munksgaard. Kbh. 1982. 2. opl. 1425 to-spaltede sider. Originalt trådheftet hellærredsbind, med originalt smudsomslag. Velholdt eksemplar.300,-


Bredsdorff, Elias

--H. C. Andersen. Mennesket og digteren. Fremad. 1979. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 224 sider. Læsestribe på ryg og hilsen på smudstitekbladet.100,-


Bredsdorff, T. & Mortensen, F. H.

--Hindsgavlrapport. - litteraturteori i praksis. Odense Universitet no. 4 Hft. paperback 358 s.90,-


Brostrøm, Torben - Winge, Mette

--Danske digtere i det 20. århundrede. Komplet i 5 bind. Gads forlag. 1. udg. København 1980-82. Forlagets trådheftede indbinding. Laminert frisk sæt. Mere end 2200 sider i alt. Illustreret med tegninger og fotogengivelser.300,-


Bryld, Clara Elisabeth

--Euripides. Fagligt udvalg i Græsk & Oltidskundskab. 1991. 26 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.50,-


Bukdahl, Lars

--Læberne sprogs. Hokus Pokus F.P. Jac. Borgen. 2005. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 311 sider. Pænt rent eksemplar.150,-


Bukdahl, Lars (red). - Laugesen, Peter

--UGH. Et totalskriftportræt af Peter Laugesen. Forlaget Spring. 2002. 1. udg. 332 sider + appendix med fotogengivelser af P. L. i s/h. heftet eksemplar. Forlagsstempel og som ny.150,-


Busk-Jensen, Lise

--Romantikkens forfatterinder. Komplet i 3 bind. Gyldendal. 2009. Ialt 1836 sider. Store formater. Forlagets originale kartonindbindinger. Helt frisk sæt.500,-


Christensen, Erik M.

--Ewalds Adam og Eva og Verdenslitteratur. Syddansk Universitetsforlag. 2011. 631+117 sider + register. Stor format. 3 bind med spiralryg. I orig kassette. Som nye.300,-


Christensen, Palle

--Den lille ordbog. Atuakkiorfik 1995. 142 sider. Orig trådheftm´ning, i orig omslag. Salgs visuel ordbog. Pænt rent eksemplar.125,-


Clausens Tekniske Ordbøger.

--Clausens Tekniske Ordbøger. Engelsk dansk. Aschehoug/Alinea. 2004. 4. udg. 477 sider. Orig kartonindbinding. Frisk eksemplar.300,-


Claussen, Sophus - Modvig, Gunnar

--Eros, kunst og socialitet. En analyse af de erotiske hovedmotivers udvikling i Sophus Clausens forfatterskab. Gyldendal 1974. Orig heftet indbinding. 168 sider. Rent eksemplar.75,-


Dahlerup, Pil

--Dansk litteratur. Middelalder. Komplet i 2 bind. Gyldendal. København 1998. Forlagets originale kartonindbinding. 1) Religiøs litteratur. 2) Verdslig litteratur. 542+438 sider. Pænt og rent sæt.250,-


Dalgaard, Niels

--Mareridtsmanden. Stephen King og science fiction. Science Fiction Cirklen. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 203 sider. Som ny.150,-


Dalsgaard, Mette

--Den tunge lyre. Russisk emigrantlitteratur 1917-1985. En litteraturhistorisk fremstilling. Gyldendal. 2005. 316 sider. Orig trådheftet papirindbinding. Velholdt eksemplar.140,-

--En optimistisk tragedie. Sovjetruslands litteratur 1971-1985. En litteraturhistorisk fremstilling. Gyldendal. 2006. 414 sider. Orig trådheftet indbinding. Som ny.140,-


Davidsen, Marie - Aabenhus, J. - Mai, Anne-Marie

--Peter Seeberg og Hald. At åbne arkivet. Nye historier om dansk litteratur bind 2. Syddansk Universitetsforlag. 2005. 1. udg. 231 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Som ny.125,-


Dessau, Frederik

--Anton Tjekov. Gyldendal. 1998. 2. opl. Orig heftet indbinding. 155 sider. Pæn.125,-


Drosdowski, Günter

--Tysk Tysk ordbog. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Munksgaard. 1984. 1504 sider. helshirtingsbind, med grønt smudsomslag. Velholdt eksemplar.150,-


Dyrkjøb, Jan Ulrik - Fryes, Northrop

--Northrop Fryes litteraturteori. Berlingske Forlag. 1979. 240 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar.75,-


Eco, Umberto

--Den frånvarande strukturen. Introduktion til den semiotiska forskningen. Bo Cavefors Bokförlag. 1971. Orig heftet indbinding. 469 sider.150,-

--Middelalderens genkomst og andre essays. Forum 1998. Heftet i orig omslag. 183 sider. Pænt rent eksemplar.100,-


Eco, Umerto - Eriksson, Birgit

--Umberto Eco. Rhodos 1995. Heftet i orig omslag. 111 sider. Pænt eksemplar.85,-


Egebak, Niels

--Højholts metode. Schønberg 1974. Heftet i orig omsalg. 156 sider. Pænt rent eksemplar.80,-


Ejlersen, Rita & Sigrid Schacht

--Russisk Grundbog 1-3. Komplet i 3 bind. Danmarks Biblioteksskole. 1972. 194+242+112 sider. Hellærredsindbindinger. Par affarvede hjørner på to bind, lidt blyantoptegnelser her og der.200,-


Elbrønd-Bek, Bo & Ole Ravn

--Omkring Fiskerne. Værkserien. Hans Reitzels forlag. København 1977.100,-


Espegaard, Arne

--Nogle Nordjyske Mål. Sproghistorie og dialektgeografi. 1-2 Komplet i 2 bind. Hjørring. Vendsyssel Tidendes Forlag. 333 sider + kort og registre. Orig trådheftning, i de orignale omslag. Nærmest som nye.400,-


Fafner, Jørgen

--Dansk Vershistorie. Komplet i 2 bind. C.A. Reitzels forlag. Store formater. Heftet, og i originale omslag. Frisk rent sæt.185,-


Feilberg, H.F.

--Bidrag til en ordbog over jysk almuemål. Komplet i 4 bind. Fotografisk genoptryk af orig udgaven fra 1886-1893. Bourgognerøde hellærredsindbindinger. Let hyldeslid ved false, ellers velholdt rent sæt.950,-


Fibiger, Johannes (red.)

--Litteraturens tilgange. Gads forlag. 2008. 2. rev. udg. 1.opl. 4to. Orig kartonindbinding. 567 sider. Nærmest som ny.275,-

--Litteraturens veje. Gads forlag. 2001. 5.opl. Stort format. Orig kartonindbinding. 472 sider. Pænt rent eksemplar.150,-


Frandsen, Helle Pals

--Juridisk Ordbog. Dansk Engelsk Gyldendal. 2007. 3. udg. 2. opl. 359 sider. Original kartonomslag. Ejersignatur på friblad, ellers frisk rent eksemplar.175,-

--Juridisk Ordbog. Engelsk Dansk. Gyldendal. 2007. 3. udg. 2. opl. 216 sider. Original kartonomslag. Ejersignatur på friblad, ellers frisk rent eksemplar.175,-


Gade, Vibeke

--Franskbogen øvelser. Systime. 1994. 2. udg. 191 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Gawinski, Birthe - Hansen, John Windfeld

--Dansk Spansk ordbog. Munksgaard. 1996. 4. udg. 1. opl. Orig helshirtingsbind med frisk smudsomslag. 903 sider. Pænt og rent eksemplar.150,-


Gemsøe, Anker

--Metamorfoser i mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Forlaget Medusa. 1997. 1.udgave. 564 sider. Orig.helshirtingsbind med smudsomslag. Doktorafhandling. Helt frisk eksemplar.500,-


Gertz, M.Cl. - Thukydides

--Thukydides's Historie. Schønberg 1897-1902. Komplet i 4 afdelinger, indbundet i to samtidige halvlæderindbindinger. Let buede kartonomslag, pæne rygforgyldniner. 349+353+502+119+96 sider + 9+12+96+36+42+8 sider med forord og anmærkninger. Pæne rene sider.700,-


Gibson, Ian - Lorca, Federico Garcia

--Federico Garcia Lorca. Husets Forlag. Århus 1998. 763 sider. Stor format. Heftet med tråd, i det originale omslag. Illustreret med fotogengivelser i s/h. Omslag med overfladiske brugstegn, ellers rent eksemplar.150,-


Gide, Andre - Rasmussen, Henrik

--Frihedens pris - Andre Gides liv og værk. Lindhardt og Ringhof. 2012. 1. udg. 175 sider. Originalt kartonbind. Nærmest som ny.150,-


Glente, Karen - Vergil

--Vergils hyrdedigte. Multivers Klassiker. 2013. 1. udg. 111 sider. Forlagets orignale kartonindbidning. Nærmest som ny.75,-


Goldstein, Melvyn C.

--English-Tibetan Dictionary og Moderne Tibetan. Library of Tibetan Works. 1999. Revised edition. 342 pp. Orig boards, in dustjacket. Ejersignatur tilskrevet på fribladet.150,-


Gotfredsen, L.

--Langelandsk ordbog. Bind 1-2. Akademisk forlag. 1973. 513+537 sider. Trådheftet, i originale omslag. Velholdt uopskåret sæt.400,-


Greimas, Algirdas-Julien

--Om det ufuldkomne. Basilisk. 1999. Oversat af Otto Petersen og Per Aage Brand. Orig heftet indbinding, med smudsomslag. 77 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Gross, Ramon Garcia-Pelayo Y

-- Spansk-Spansk ordbog. Pequeno Larousse Ilustrado. Munksgaard. 1984/ Larousse. Barcelona 1984. 1663 pp. Richly illustrated in b/w and colour. Orig. Cloth boards in dustjacket. Clean and nice copy.175,-


Grønbech, Vilhelm

--Atombomben og andre essays. Gyldendal. 1957. Heftet m orig smudsomslag. 225 s.100,-

--Livet er et fund. - en bog om humor og tragedie. Gyldendal. København. 1951. 1. Udg. Heftet m orig omslag. 168 s.100,-


Gulddal, Jesper

--Litterære pasregimer. Bevægelseskontrol og identifikations i europæisk litteratur 1725-1875. Museum Tusculanums forlag. 2008. 1. udg. Heftet i orig omslag. 411 sider + 16 tavler. Frisk eksemplar175,-


Guttu, Tor (red)

--Norsk Ordbog. Med 1000 illustrasjoner. Kunnskapsforlaget. Oslo 2003. 1009 sider. Stor format. Original helshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar.250,-


Gyldendal.

--Den store Let og Lækkert kogebog. Gyldendal. 2006. 509 sider. Stort format. Orignalt trådheftet softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Halpern, Jack (edit).

--New japanese english character dictionary. Kenkyusha. 1991. 4. print. 1992 pp. Publishers boards, in orig dustjacket. Clean and nice copy, in box.185,-


Hansen, Erik - Lund, Jørn

--Kulturens gesanter. Fremmedordene i dansk. Munksgaards Sprogserie. 1994. 155 sider. Original kartonindbidning. Ejersignatur på inderomslag, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Hansen, Gunnar & Krarup, Per

--Rudimenta Latina + Rudimenta Latina, grammatik og øvebog. Gyldendal. 1965. 172+108 sider. Originale kartonindbindinger. Frisk rent sæt.100,-


Hansen, Mogens Herman

--Demokratiet i Athen. Nyt nordisk forlag Arnold Busck. 1993. 179 sider. Orignalt rådheftning, og i orig omslag. Med forlagsstempel, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Hansen, Nils Gunder

--Tage Skou-Hansen. Gyldendal. 2004. 1. udg. 1. opl. 437 sider. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.160,-


Harrit, Jørgen og Valentina

--Russisk dansk ordbog. Slavisk boghandel. 1980. Orig kartonindbinding. 424 sider. Pænt og rent eksemplar.150,-


Harsløf, Olav

--Omkring Stuk. Værkserien. Hans Reitzels forlag. København 1977.75,-


Hastrup, Thure

--Latin - dansk. Gyldendals røde ordbøger. 2008. 7. udg. 13. opl. Ejeroplysninger tilskrevet, ellers frisk eksemplar. 307 sider.100,-


Heiberg, Johan Ludvig - Schrøder, Vibeke

--Tankens våben. Johan Ludvig Heiberg. Gyldendal. København 2001. 504 sider. Heftet med orig omslag. Forlagsfrisk eksmeplar.125,-


Henriksen, Ole Lindegaard

--Gads Store engelsk-dansk Cd-rom-bog. Gads forlag. 2000. 2. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 1117 sider. Velholdt eksemplar.200,-


Hermansson, Gunilla

--Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik. Makadam Förlag. Göteborg 2010. 396 sider. Original kartonindbinding, og i med orig smudsomslag. Illustreret i s/h. Forlagsstemepl og ellers nærmest som ny.175,-


Hertel, Hans (red)

--Det stadig moderne gennembrud. Gyldendal. 2004. 1. udg. Heftet med tråd, i orig omslag. 319 sider. Frisk rent eksemplar.125,-

--PH - en biografi. Gyldendal. 2012. 1. udg. 1. opl. 566 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag. Nærmest som ny.250,-

--PH. Poul Henningsen dengang og nu. Lysmageren i nyt lys - en debatbog Gyldendal. 2012. 1. udg. 1. opl. 428 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag. Frisk rent eksemplar.215,-

--Tilbageblik på 30'erne. Aschenhoug. 1981. 2. udg. 187+183 sider. Heftet i et orig omslag. Pænt eksemplar.50,-

--Verdens litteraturhistorie. Komplet i 7 bind. Gyldendal. København 1994. 2. udg. Originale trådheftede indbindinger. Omslag med minimale håndteringstegn.600,-

--Verdens litteraturhistorie. Bind 4. 1720-1830. Gyldendal. København 1985. Orig grå helshirtingsbind med smudsomslag. Velholdt.175,-

--Verdens litteraturhistorie. Bind 6. 1914-1945. Gyldendal. København 1985. Orig grå helshirtingsbind. Orig smudsomslag med lidt hyldeslid.175,-

--Verdens litteraturhistorie. Bind 3. 1450-1720. Gyldendal. København 1985. Orig grå helshirtingsbind med smudsomslag. Velholdt.175,-


Hesse, Rolf

--Dansk Nygræsk ordbog. Munksgard. 1995. 499 sider. Stort format. Forlagets grønne hellærredsindbinding, med originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Hjorth, Ebba og Kjeld Kristensen (hovedredaktører).

--Den danske ordbog. 1-6. Komplet i 6 bind. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal. 2003-05. Forlagets originale røde trådheftede helshirtingsbind. Frisk sæt, nærmest uden brugstegn.1400,-


Holmen, Marianne

--Engelsk dansk ordbog. Munksgard. 1997. 1. udg. 1049 sider. Orig trådheftet kartonindbidning. Nærmest som ny.200,-


Holmgaard, Jørgen

--Teoriens topik. Medusa. København 1998. Orig. hellærredsbind m smudsomslag. 479 sider. Pænt eksemplar.150,-


Hupfeldt Nielsen, Jan

--Italiensk lyrikantologi 1200-2000. Gyldendal. 2004. 414 sider. Stor format. Forlagets originale kartonindbidning. Trykrynke ved ene hjørne, ellers pænt rent eksemplar.200,-


Høedt, Jørgen (red)

--L&H. Business fagordbogbog engelsk dansk. Lindhard& Ringhof. 1999. 5. gennem rev udg. 1035 sider. Stort format. Helshirtingsindbinind. Orig smudsomslag med lidt kanttegn, ellers frisk rent eksemplar.200,-


Høgh, Søren Langager

--Hybridernes paradis. Peter laugesen, Per Højholt og deres elever. Informations forlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 237 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.125,-


Højbjerg, Berit

--Gads udenlandske forfatterleksikon. Gads forlag. København 2001. Orig kartonbind 670 sider. Frisk eksemplar.100,-


Ingvorsen, Martine & Per Øhrgaard (red).

--Oversættelse. Moderne litteraturteori. Aarhus Universitetsforlag. 2013. 162 sider. Heftet. I orignlat omslag. Som ny.100,-


Iversen, Karsten Sand

--Skyggebiblioteket. Batzer & Co./Roskilde Bogcafé. 2002. Heftet i orig omslag. 125 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Iversen, Stefan - Nielsen, Henrik Skov

--Narratologi. Århus Universitetsforlag. 2004. Orig heftet indbinding. 202 sider. Frisk eksemplar100,-


Jacobsen, Henrik Galberg & Jørgensen, Peter Stray

--Politikens Håndbog i nudansk. Politikens Forlag. 2001. 4. rev udg. Forlagets kartonbind. 539 sider. Velholdt eksemplar.95,-


Jacobsen, M. A. og Matras, Chr.

--Færøsk dansk ordbog. Thorshavn. 1984. 521 sider. Orig helfablea. Friblad mangler ellers pænt og rent eksemplar.200,-


Janouch, Gustav - Frans Kafka

--Samtaler med Kafka. Hans Reitzels forlag. 1993. Heftet, i orignalt omslag. 235 sider. Frisk rent eksemplarer.95,-


Jensen, Bo Green

--I løbet af året. Borgen 1984 4. Opl. Heftet 179 s. med lettere brugsspor.50,-


Jensen, Thorkild Borup

--Adam Oehlenschläger. Dansklærerforeningens forlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 116 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Ludvig Holberg. Dansklærerforeningens forlag. 2006. 1. udg. 1. opl. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk og rent eksemplar.70,-

--Tom Kristensen. Dansklærerforeningens forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. 72 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-


Jochumsen, Svend

--Teknisk ordbog. Dansk Spansk. Gyldendal. 1983. 1075 sider. Original blå hellærredsindbinding. Orig smudsomslag let falmet og overfladisk skramme. Frisk rent eksemplar375,-


Jogvan Vid Anna

--Føroysk malspilla og malrøkt, Komplet i 4 bind. Egid Forlag. Torshavn 1966,. Helfableabind, med småskrammer og et par sprækker. Rene sider.500,-


Johannes av Skardi

--Donsk-Føroysk ordabok. Torshavn. 1967. Helshirtingsbind. 518 sider. Velholdt eksemplar.150,-


Johannesen, Ole Stig

--Dansk Fransk synonymordbog. Gads forlag. København. 1997. 409 sider. Kartonindbundet. Frisk rent eksemplar.125,-

--Dansk-tysk synonymordbog. - meningsbeslægtede tyske ord og vendinger. Nyt Nordisk forlag/Arnold Busck. 1977. 454 sider. Forlagets originale trådsheftetde helshirtingsbind. Pænt og rent eksempal, med lette overfladiske håndteringstegn.125,-


Johansen, Holger Friis

--Aischylos. Klassikerforeningens Kildehæfter. 1989. 20 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.50,-


Jonsson, Erik

--Oldnordisk Ordbog. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Kjøbenhavn. Qvist et Comp. 1863. XLVIII +808 sider. Stor format. Samtidigt halvlæderind, enkel med lidt slidt læder og rygforgyldning. Pæne ren sider.400,-


Jung - Blaksteen, Vibeke (red).

--Tekster og arketyper. Jung og Litteraturlæsning. Dansklærerforeningen. København 1996. 168 sider. Illustreret i s/h og farve. Heftet i orig. omslag. Som ny.75,-


Jæger, Henrik

--Litteraturhistoriske Pennetegninger. Gyldendalske Boghandels forlag. 1878. 1. udg. 347 sider. Indbundet i et samtidigt smukt halvlæderbind med rygbånd og forgyldninger. Rent eksemplar.300,-


Jørgensen, Hans Otto - Wandel, Maria

--Hjernens egen store hund. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. 146 sider. Heftet, i orig omslag. Stor tværformat. Illustrationer. Sider med anelse af mindre bue, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Jørgensen, J. Normann (red).

--De unges sprog. Akademisk forlag. 2002. 288 sider. Heftet i orig omslag. Som ny.150,-


Jørgensen, John Chr.

--Dansk forfatterleksikon. Biografier. Gyldendal Bogklubber. 2001. Helshirtingsbind. 599 sider. Ejermonogram i hjørne af fribladet, ellers velholdt eksemplar.250,-

--Kommer De som ven eller Interviewer. Interviewets historie i Danmark. Gyldendal. 2010. 1. udg. 1. opl. 437 sider. Illustreret. Orig heftet indbinding. Med dedikation fra forfatteren, ellers frisk rent eksemplar.200,-


Kalkar, Otto

--Ordbog til det ældre danske sporg. 6 bind. Trykt på foranledning af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 1881-1918. Fotografisk optrykt med ændringer. Akademisk forlag. 1976. Pæne helshirtingsbind.2300,-


Kjær, Ove L.

--Dansk latinsk ordbog. Rosenkilde og Bagger. 1979. 3. opl. 580 sider. Hellærredsbind. Pænt rent eksemplar.100,-


Knudsen, Ole

--Ordsprog fra hele verden. Gyldendal. 2005. 1. udg. 1. opl. 358 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Som ny.150,-


Kock, Christian

--Tjekkisk strukturalisme. En antologi. Om Prag-skolens betydning for den moderne sprogvidenskab, her en præsentation af ydelsen indenfor æstetikken og litteraturvidenskaben. Munksgaardserien 271 s. Bagomslag rep nederst.100,-


Krarup, Per

--Homer. Gyldendals Uglebøger 1964. 264 sider.50,-


Kristensen, Tom

--I min tid. Fra Klunketid til øgledage. Gyldendal 1963. Omslag m brugsspor. 208 s.50,-

--Sophus Claussen. Gyldendalske Boghandel 1929. 1 udg. Heftet 28 s.60,-


Larsen, Peter

--Det private øje. - et essay om billeder og blikke. Akademisk forlag 1991. Heftet 162 s.75,-


Larsen, Rune Engelbreth

--Forsvar for verden. En indføring i Neutzsky-Wulffs forfatterskab. Borgen 1994. Orig heftet indbinding. 334 sider. Pænt eksemplar.125,-


Lasson, Frans

--Sophus Claussen og hans kreds 1-2. - en digters liv i breve. Gyldendal 1984. Helpluviusinbind. 371 + 442 s.225,-


Lasson, Frans - Sophus Claussen

--Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve. Gyldendal. 1984. 372+442 sider. Helshirtinsgbind, med originale smudsomslag. Pænt og rent sæt.150,-


Lauritzen, Peter Michael

--Grund og bølge. En litterær tids og åndshistorisk studie af Erik Aalbæk Jensens forfatterskab. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 896 sider. Velholdt rent eksemplar.200,-


Laursen, Elisabeth (mfl).

--En Vito. Tekst +øvebog. Systime. 2005. 10. opl. 260+176 sider. Tåråheftning, i originale omslag. Pænt rent sæt.300,-


Leffers, Gerda Thastrum

--Kunstnerproblematikken hos H. C. Andersen. Belyst gennem H. C. Andersens eventyr. C. A. Reitzel 1994. Heftet papirbind 147 s.75,-


Lenning, Walter

--Edgar Allan Poe. Portrætserien. Rosenkilde og Baggers forlag. 1978. Orig kartonbind. 239 s.70,-


Lewis, Jack C. S. - Sayer, George

--C. S. Lewis liv. Forlaget Scandiavia. 1995. Orig omslag. 328 sider.175,-


Lilleør, Kathrine

--Fra hjerte til hjerte. Nytolkninger af H.C. Andersens eventyr. Gyldendal 2005. 271 sider. Orig heftet indbining. Med forlagsstempel og ellers som ny.95,-


Liversage, Toni

--George Orwell. En introduktion. Gyldendal. 2000. 216 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.70,-


Livitus, Titus

--Hannibal og Scipio. Livius romerske historie bog 27-30. Munksgard. 1974. 376 sider. Kildeskrift. Heftet i orig omslag. Læsestribe på ryg, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Lukacs, Georg

--Essays om realisme. Essays. Bind 1-2. Medusa/progressiv Bogklub. 1978. 476 sider. I originale omslag. Frisk rent sæt.100,-

--Sjælen og formerne. Essays. Bibliotek Rhodos 1979. Heftet, i originalt omslag. 294 sider. Omslag med lidt overfladisk hyldeslid, virker ellers ulæst.75,-


Lundbye, Jesper

--Spansk - Dansk / Dansk - Spansk Høst & Søn. 1990. Studieudgave. Orig kartonbind. 526 sider.75,-


Madsen, Anders Lund

--Madsens ÆØÅ. Aschehoug. 1998. 2. udg. Orig omslag. 284 sider. Frisk eksemplar.100,-


Madsen, Carsten (red mfl)

--Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Rietan. Om Adorno, Edgar Allen Poe, Kierkegaard, Jane Austen, Jean Laplanche, Nietzsche og Kafka mfl. Forlaget Klim. 2001. 354 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Fold på foromslag, ellers frisk og rent eksemplar.90,-


Mai, Anne-Marie

--Danske digtere i det 20. århundrede Bind 3. Gads Forlag. København. 2002. Stor format. Orig helshirtingsbind med frisk smudsomslag. Illustreret i s/h. Bind 1) Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen.200,-

--Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 2. Gads Forlag. København 2000-2002. 4. udg. 635 sider. Stor format. Orig helshirtingsbind, med smudsomslag. Illustreret i s/h. Som ny200,-

--Danske digtere i det 20. århundrede. Vol. 1-3. Komplet i 3 bind. Gads Forlag. 2000-2002. 4. udg. Stor format. Orig helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Illustreret i s/h. Frisk rent sæt.650,-

--Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturs historie. Bind 1. Gyldendal. 2010. 473 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.250,-

--Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturs historie. Bind 3. Gyldendal. 2010. 493 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.250,-


Manguel, Alberto

--Af læsningens historie. Gyldendal. 2003. 1. udg. 383 sider. Heftet i orig omslag. Med forlagsstempel og ellers nærmest som ny.140,-


McGuire, Brian Patrick

--Autoritet i middelalderen. Center for europæiske middelalderstudier & C.A.Reitzel 1991. Heftet, forlaget papirbind 200 s.100,-


Michaëlis, Bo Tao (red).

--Verdenslitteraturens store forførere. Politiken Bøger. 2005. 1. udg. 256 sider. Orig kartonindbinding med frisk smudsomslag. Illustreret i s/h og farver. Velholdt eksemplar.125,-


Michelsen, Knud (red).

--Forfatterleksikon. Udenlandsk litteratur. Komplet i 2 bind. Rosinante. København 1999. 852 sider. Orig. illustrerede kartonbind. Exlibris på inderperm og et pænt og rent sæt.350,-


Mikkelsen, Kr.

--Latinsk læsebog. Gyldendal. 1962. 205 sider. Original kartonindbidnig. Hjørner med list brugtegn, ellers rent eksemplar.75,-


Modvig, Gunnar

--Eros, kunst og socialitet. Gyldendal (1974) 166 s. Om motiver i Sophus Clausens forfatterskab75,-


Mogensen, Tine Engel

--Den gode historie. Opslag i Jan Kjærstads Forføren, Eroberen og Opdageren. Heftte. Orig omslag. 215 s. Forlagsstempel på friblad.160,-


Mortensen, Arne Thing

--Perception og sprog. - et filosofisk essay. Akademisk forlag 1972. Heftet forlagsindbinding 237 s.100,-


Mortensen, Klaus P.

--Stjernekikkeren. Johan Ludvig Heibergs sande biogrphie. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 214 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-

--Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab. Gyldendal. 2007. 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. 304 sider. Masser af illustartioner i s/h og farver. Signatur på friblad, ellers frisk eksemplar.125,-


Mortensen, Klaus P. og May Schack (red).

--Dansk Litteraturs historie. Bind 1-V. Komplet i 5 bind. Gyldendal. 2007 Bourgognefarved hellærredsindbinding. Frisk rent sæt.1700,-


Munch-Petersen, Valfrid Palmgren & Hartmann, Ellen

--Svensk-dansk ordbog. Gyldendals røde ordbøger. Gyldendal 1962. 8. udg. Rødt helshirtingsbind. 161 sider. Velholdt.75,-

--Svensk-dansk ordbog. Gyldendal. 1941. 1. udg. Orig solidt mørkeblåt halvlæderbind. 11098 sider.150,-


Møldrup, Anne Elise

--Gotisk skrift. Vejledning i læsning af kilder til slægtsforskning. J.H. Schultz Forlag. 1963. Heftet, i originalt omslag.90,-


Møller, Kai Friis

-- Pervigilium veneris eller Nattevagten fra venus. Kjøbenhavn. 1933. 23 sider. No. 159/ 230.Stor format. Trykt på hollansa tobaks kardus, indbundet i samtidigt halvlæderbind, med blindtryk og rygbånd. Orig for og bagomslag medindbundet. Velholdt eksemplar.200,-


Møller, Lis og Mads Roisendahl Thomsen

--Produktive paradokser. Festskrift til Svend Erik Larsen. Aarhus universitetsforlag. 2006. Heftet. 285 sider.200,-


Olsen, Per

--Livet bliver ikke genudsendt. Carpe diem-temaet. Syddansk Universitetsforlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 456 sider. Heftet i org omslag. Forlagsstempel og ellers som ny. Pressemeddelse vedlagt.175,-


Oscar K.

--Shakespeares Hamlet. Illustreret af Dorte Karrebæk. Dansklærerforeningen. 2009. 1. udg. 109 sider. Orig forlagsindbinding. Frisk eksemplar.125,-


Oscar K. - Karrebæk, Dorte

--Raymond Chandlers. Den store søvn. Dansklærerforeningen. 2011.1. udg. 1. opl. 89 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Som ny.140,-


P. Vergil Maronis - Vergil - Dr. Georg F.V. Lund

--Aneneis. Bog I-VI & VII-XII. C.A. Reitzels forlag. 1874. 2. udg. 338+271+ 52 sider inklusiv navnereg (1883). I et halvshirtingsbind, med lædertitelfelt. Latisk og dansk tekst på samme side. Enkelte streger, navn på friblad ellers velholdt eksemplar.400,-


Pallesen, Bollette Rud (red).

--Engelsk Dansk / Dansk Engelsk ordbog for børn. Gyldendal. 2005. 872 sider. Orig indbinding.150,-


Paludan, Jacob

--Fugle omkring Fyret. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen. København 1997. Orig. omslag. 278 sider. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Henrik Oldenburg. Som ny.100,-


Papazu, Monica

--Den ukendte Eugene Ionesco. Thanning & Appel 1995. 209 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.80,-


Pedersen, Claus V. - Fereydun Vahman

--Persisk Dansk. Gyldendals røde ordbøger. Trådheftet hellærredsbind. Frisk eksemplar.250,-


Pedersen, John - Ebbe Spang-Hanssen - Carl Vikner

--Fransk Syntaks. Akademisk forlag. 1975. orig kartonindbinding. Solbleget ryg ellers pænt og rent eksemplar.100,-


Platus, Titus Maccius

--Det forheksede Hus. (Mostellaria). Levin & Munksgaard. 1935. 115 sider. Orig trådheftning, og i orig omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Politikens forlag

--Politikens Nudansk ordbog. Politikens forlag. 2002. 1287 sider. Stor formt. Kartonomslag me dstød på hjørne og trykspor, eller rent eksempalr.125,-


Rajnik, Eugeniusz (mfl).

--Polsk dansk miniordbog. Pozan. 2000. 195 to-spaltede sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Rasmussen, Rene

--Slut. Begynd! En psyko-narrativ læsning af James Joyces "Ulysses". Politisk Revy. 1996. Heftet, i originalt omslag. 299 sider. Frisk eksemplar.125,-


Ravn, Ib (red).

--De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem. 1994. Munksgaard/Rosinante. Heftet i orig omslag. 224 sider. Frisk eksemplar.90,-


Reiss, Timothy J.

--Tragedy and truth. Studies in Development oga Renaissance and Neoclassical Discource. Yale University press. 1980. Indbudnet og med frisk smudsomslag. 334 sider. Ejersignatur på friblad ellers velholdt eksemplar.200,-


Rimestad, Christian

--Baudelaire. Gyldendalske boghandel. 1927 1. udg. Orig heftet indbinding. Noget gulnet eksempel. 258 sider.100,-


Rosenquist, Jan Olof

--Bysantinsk antologi. Texter från tusen år i svensk översättning. Norma. 2005. 388 sider. Forlagets originale kartonindbidning, med orig smudsomslag. Nærmest som ny.125,-


Rosiek, Jan

--Romantiske veksler. Løfter og efterliv. Forlaget Spring 2008. 336 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Roxman, Susanna (red.)

--Kvindelige forfattere. Kvindernes litteraturhistorie fra antikken til vore dage. Blytmanns forlag København 1985. Hellærredsbind m orig omsl.100,-


Rushdie, Salman - Frank, Søren

--Salman Rushdies kartografi. Syddansk Universitetsforlag. Orig heftet indbinding. 319 sider. Exlibris, ellers pænt eksemplar. Enkelte illustrationer.135,-


Rømhild, Lars Peter

--Læseglæder. 100 bedste romaner og fortællinger. Gyldendal. 2007. 381 sider. Heftet med tråd, i originlt omslag. Nærmest som ny.100,-


Rönning, F.

--Rationalismens tidsalder. - en litteraturhistorisk fremstilling. 3 bind i 2 hldrb. Karl Schønbergs forlag 1886. M rygforgyldninger. Pænt sæt400,-


Sartre, Jean-Paul

--Baudelaire. First British Edition. Horizon 1949. Translated from the French by Martin Turnell. 185 pp. Orig dw.150,-

--Baudelaire. Prometheus. 1979. 1. udg. 1. opl. Heftet, i originalt omslag. Oversat af Karen Nyrop Christensen. Let overfladisk kanthyldeslid, ellers rent eksemplar.125,-


Sauerberg, Lars Ole

--Litteraturvidenskaben siden nykritikken. En kort introduktion. Odense Universitetsforlag, 2000. 185 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Scheibel, Holger

--Politikens krydsogtværsordbog. Politikens forlag. 2013. 6. opl. 1418 sider. Orig limheftet kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.100,-


Schmidt, Poul (red mfl).

--Læsninger i dansk litteratur. Komplet i 5 bind. Universitetsforlaget. Odense 1998. 1. udg. 1. opl. Heftede i de originale omslag. Frisk rent sæt, i orig kassette.500,-


Schmidt, Rigmor Kappel

--Bakthin og Don Quixote. En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers. Forlaget Klim. 2003. 1. udg. 205 sider. Heftet, i originalt omslag. Lidt krydret duft, virker ellers ulæst.150,-


Schneider, Edgar W.

--Postcolonial English. Cambridge. 2007. 367 pp. Orig softcover. Near mint.150,-


Schwarz, Helge L. - Theilgaard, Liisa (red).

--Engelsk dansk ordbog. Munksgaard. 1996. 1771 sider. Grønt helshirtingsbind med grønt smudsomslag (med minimal misfarvning), ellers frisk rent eksemplar.300,-


Sehested, Jens Steen

--Jens Steen Sehesteds digtning. Komplet i 2 bind. Udgivet af Jens Keld og Marita Akhøj Nielsen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 335+ 375 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Med forlagsstempel og ellers som nye.200,-


Semiotik

--Struktur og rationalitet. Semiotik nr. 12. 1986. Antologi med tekster bla af Derrida, Lyotard og Lundager Jensen60,-


Skytte, Gunvor (red)

--Vindue mod den romanske verden. Museum Tusculanums Forlag 1994. Heftet papirbind 214 s.75,-


Skyum-Nielsen, Erik

--Ordet fanger. Litterær kritik i udvalg. Gads Forlag. 2002. 1. udg. 602 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Velholdt eksemplar.125,-


Sonne, Jørgen

--Europæisk lyrik. C.A.Reitzels forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. 394 sider. Trådheftet, i orig omslag og med frisk smudsomslag. Nærmest som ny.150,-

--Stik. - i århundredes sæder. Kortprosa. Munksgaard / Rosinante 1994. Heftet 154 s.60,-


SPRING - p+

--Kierkegaards hat. SPRING. Tidskrift for moderne litteratur. Nr. 8. 1995. 182 sider. Frisk eksemplar.100,-

--Postkolonialisme. SPRING. Tidskrift for moderne litteratur. Nr. 22. 2004. 255 sider. Frisk eksemplar.100,-

--Spring. SPRING. Tidskrift for moderne litteratur. Nr. 24. 2006. 184 sider. Frisk eksemplar.100,-


Stchelkunoff, Ivan

--Dansk russik ordbog. Arnold Busck 1949. 643 sider. Original helshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar.150,-


Steiner, Wendy

--The scandal of pleasure. Art in the age of fundamentalism.The University of Chicago Press. 1995. Navnetilskrift på dækblad. 250 s.75,-


Svabo, J.G.

--Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. Munksgaard. 1966. 994 sider. Stor format. Originalt trådheftet hellærredsbind. Velholdt eksemplar.400,-


Svendsen, Erik

--Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme. Gyldendal. 1998. Heftet. Orig omslag. 452 sider. Ryg med læserille og kort forfatterhilsen på fribladet, ellers velholdt rent eksemplar.125,-


Svendsen, Erik og Ljungberg, henrik

--Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 2000. Forlaget Spring. 2000. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 293 sider. Illustrationer.100,-


Sørensen, Birte

--Litteratur forståelse og tolkning. Alinea. 2001. 1. udg. 302 sider. Heftet i orig omslag. Ejersignatur tilskrevte og ellers et velholdt eksemplar.125,-


Sørensen, N. Chr. - Inge-Lise Dalager. (mfl).

--Dansk Fransk. Gyldendals røde ordbøger. 2001. 2. udg. 896 sider. Frisk og rent eksemplar.100,-

--Dansk Fransk. Gyldendals røde ordbøger. 2005. 7. udg. 5. opl. 896 sider. Frisk og rent eksemplar.185,-


Sørensen, Villy

--Tilløb. Gyldendal Bk. Dagbøger 1949-53. Indb. 235 s.100,-


Sørensen, Wanda Strange

--Dansk Polsk ordbog. Speciel-Pædagogisk forlag. 1996. 3. opl. 350 sider. Orig heftet indbinding. Omslag med noget kant- og hjørneslid. Rene sider.150,-


Tamas, Magay - Laszlo, Orszagh

--Hungarian-English Dictionary / Angol Magyar Nagyszotar. Akademiai Kiado. 2009. 19+1779, 2 spaltede sider. Stort format. Helfableabind. Nærmest som ny.450,-


Thellefsen, T. & Dinesen, Anne Marie

--Semiotiske undersøgelser. Gyldendal. BK. 2004. Heftet 254 sider. Frisk eksemplar.150,-


Thomsen, Ole

--Pluk Dagen. Romersk litteratur fra Platus til Juvenal. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 455 sider. Illustreret. Frisk rent eksemplar.200,-

--Veje til Rom. Romersk litteratur fra Platus til Juvenal. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 615 sider. Illustreret. Lidt krydret duft, virker ellers ulæst.200,-


Thorsen, P. K.

--Sprogarten på Sejerø. København 1894. Samtidig hldrb med forgyldninger.250,-


Thurah, Thomas

--Historien er ikke slut. Gyldendal 2001. 473 sider. Hellærredsindbinding, i orignalt smudsomslag. Velholdt eksemplar.150,-


Thurah, Thomas (Red.)

--Ikoner. Atten portrætter af det 20. århundrede. Gyldendal. 2000. Orig heftet indbinding. 215 sider. Forlagsfrisk eksemplar.100,-


Togeby, Knud

--Kapitler af fransk litteraturhistorie. B. 1- 2. Akademisk forlag 1971. Hft.100,-


Tolkien, J. R. R. - Levinsen, Jacob

--Helte og Hobbitter. Veje omkring J.R.R. Tolkien og Ringenes Herre. Lindhardt og Ringhof. 2002. 1. udg. 2. opl. Orig heftet indbinding. 208 sider. Som ny.100,-


Torresin, Giuseppe

--Homer. Fagligt udvalg i Græsk & Oltidskundskab. 1989. 60 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-


Tucholsty, Kurt

--Udvalgte skrifter. Stor bibliotek Rhodos 1976. Forlagets heftede papirbind 244 s.60,-


Turell, Dan - Movin, Lars & Rasmussen, Steen Møller

--Onkel Danny fortalt. Interviews. Bebop. 2003. 1. udg. 1. opl. 183 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar.90,-


Turner, Mark

--Den litterære bevidsthed. Haase & Søns forlag. 2000. Orig heftet indbidning. 255 sider. Frisk rent eksemplar.115,-


Vestergaard, Anne-Marie

--Hverdagens fortællinger. Multivers Academic. København 2010. 254 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Vinterberg & Bodelsen - Viggo Hjørnager Pedersen.

--Dansk Engelsk. Gyldendals røde ordbøger. 1990. 3. Udg. 1.opl. 1473 sider. Indbundet i rød hellærred. Pænt eksemplar.200,-

--Dansk Engelsk. Gyldendal 1989. i 2 bind. Helshirtingsbind. 917+928 sider. Noget slid langs false. Ejersignatur tilskrevet.350,-


Weinreich, Torben

--Historien om Børnelitteratur. Dansk Børnelitteratur gennem 400 år. Branner og Korch. 2006. 603 sider. Forlagets originae kartonindbindind. Signatur på indeomslag, par rynker ved hjørner, ellers frisk rent eksemplar.215,-


Wenders, Wim

--Billedernes logik. Essays og samtaler. Redigeret af Michael Töteberg. Oversat af Helge Krarup. Rævens Sorte Bibliotek. 1991. Orig heftet indbinding. 127 sider. Illustreret m fotografigengivelser. Pænt eksemplar.75,-


Werlauff, E.C. &grønlands natur Outzen, N.

--Preissschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend/Prisskrifter angaaende det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn. 1819. 12+ 8+140+153 sider. Nyere halvlærredsbind. Velholdt eksemplar.500,-


Zerlang, Martin

--Fem magiske fortællere - og et rids af romanens historie i Latinamerika. Forlaget Spring, Hellerup 2001. Heftet med orig. omslag. 284 sider. Frisk rent eksemplar.150,-


Zeruneith, Keld

--Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samfund. En biografi. Gyldendal 1981. 1. Opl. 453 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Lette brugstegn ved kanter af omslag. Exlibris på inderomslag, med par hjørne folder, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Østergaard, Claus Bratt

--Romanens tid - om køn og civilisation i det 18. og 19. århundredes fiktion. Basilisk. København 1987. Heftet med orig. omslag. 598 sider. Illustreret i s/h. Ejernavn tilskrevet.200,-


Østergaard, Svend

--Kognition og katastrofer studier i dynamisk semiotik. Basilisk. 1998. Orig heftet indbinding. 224 sider. Smudsomslag lidt gullig på kanten, pæn og rent inden i.135,-


Aagard, Knud

--Stenvenderen - elleve essays om tolkning. Eksistenpsykologisk perspektiv. Gyldendal 1993. Heftet 150 s.75,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem